Formació Gestor Energètic

Quan parlem de Gestió Energètica Global a l’empresa, ens referim a totes les accions que es duen a terme perquè l’eficiència energètica sigui tan òptima com sigui possible. En altres paraules, fer que el consum d’energia necessari per produir el bé o els serveis que ofereix una empresa sigui el menor possible, complint criteris de sostenibilitat i aconseguint estalvis energètics. També per les companyies comercialitzadores i qualsevol altra organització del sector energètic.
Cada cop més, les organitzacions valoren comptar amb una figura clau: el GESTOR ENERGÈTIC.
El/la Gestor/a Energètic és un/a professional, que disposa d’una formació tècnica, expert en tot allò referent a l’energia i amb una alta inserció laboral a empreses del sector energètic i qualsevol empresa que vulgui optimitzar-ne els consums energètics.

Qui pot participar?

Persones amb discapacitat i altres col·lectius en risc d’exclusió social (persones + 50 anys, víctimes de violència gènere, joves en risc d’exclusió o aturats/des de llarga durada, etc.)

Hores totals

50

30 HORES TEÒRIQUES
20 HORES PRÀCTIQUES FORMATIVES NO LABORALS

*Data d’inici: 10/10/2023
Data de finalització: 21/11/2023
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Solicitud de informació- Formació Gestor/a Energètic/a